Derde persbericht: Best Practice Hens, een project rond alternatieve eiproductiesystemen, hield zijn slotconferentie in Brussel

Op 3 mei 2023 werden tijdens een slotconferentie in Brussel de resultaten van een tweejarig project van het Europees Parlement rond de “Beste praktijken voor alternatieve productiesystemen voor eieren” gepresenteerd.

Ongeveer 100 deelnemers woonden het event in de gebouwen van de Europese Commissie bij, en ongeveer evenveel mensen volgden mee via webstreaming, met zelfs verbindingen naar landen als Argentinië, de VS en Taiwan.

Het evenement werd geopend door Claire Bury, adjunct-directeur-generaal Voedselveiligheid bij DG SANTE, die de context van de start van het project schetste. Zij wees erop dat reeds ongeveer de helft van de op de markt gebrachte eieren afkomstig is van alternatieve systemen, hetzij biologische systemen, systemen met vrije uitloop of scharrelsystemen, waaruit blijkt dat een overgang naar een kooivrije houderij in de legkippensector haalbaar is.

Benoît Biteau, lid van het Europees Parlement (EP) en 1st vice-voorzitter van de parlementaire Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, sprak namens het EP zijn krachtige steun uit voor de overgang en voor het toekomstige voorstel van de Commissie om het gebruik van kooien voor hennen en legkippen geleidelijk af te schaffen. Hij zei: “Er is een duidelijke wens om af te stappen van kooien, aangezien kooien het natuurlijke gedrag van kippen beperken. Het Europees Parlement wil af van kooihuisvesting en om deze overgang te realiseren is het belangrijk dat concurrentie met eieren en eiproducten uit derde landen met lagere welzijnsnormen wordt vermeden“. De heer Biteau benadrukte dat de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de EU-lidstaten moet worden vergemakkelijkt; dit is een essentieel onderdeel van het proefproject.

Vier projectleden presenteerden tijdens het event de gebruikte methode en de belangrijkste verkregen resultaten uit het project.

Professor Bas Rodenburg van de Universiteit Utrecht in Nederland, de projectleider, toonde een video om de belangrijkste aspecten van het project te presenteren. Hij stelde ook de verschillende kooivrije huisvestingssystemen voor poeljen en leghennen voor. Hij benadrukte daarbij hoe belangrijk het is dat het huisvestingssysteem voor poeljen en leghennen zoveel mogelijk op elkaar lijkt, zodat de overgang soepel kan verlopen.

Peter van Horne van Wageningen Economic Research in Nederland had het over de economische en marktoverwegingen van de overgang naar kooivrije systemen. Hij lichtte de huidige situatie in de EU toe, met 55% van de kippen in kooivrije systemen. De heer Van Horne wees erop dat de productiekosten in vergelijking met verrijkte kooien 15% hoger zijn voor binnenhouderijsystemen, 35% hoger voor scharrelsystemen en meer dan 200% hoger voor biologische systemen (vooral als gevolg van de hogere voederkosten).

Anja Riber van de Aarhus-universiteit in Denemarken presenteerde de beste praktijken voor de opfok van jonge hennen. Zij benadrukte het belang van een kwalitatief hoogwaardige opfok, aangezien deze eerste 17 levensweken de basis leggen voor een succesvolle legperiode. Mevrouw Riber benadrukte dat het project 31 praktijksamenvattingen en een protocol voor de beoordeling van het welzijn van poeljen heeft ontwikkeld, die via de website van het project beschikbaar zijn. Daarnaast benadrukte ze het belang van een goede opleiding van pluimveehouders en personeel, een goede procedure voor de inspectie van het koppel en goed vakmanschap.

Mona Giersberg van de Universiteit Utrecht in Nederland presenteerde de beste praktijken voor volwassen leghennen. Er werden beste praktijken ontwikkeld rond topics met betrekking tot gezondheidsmanagement (bioveiligheid, rode mijt, endoparasieten), voermanagement en drinkapparatuur, specifiek voor legkippen.

Het event werd afgesloten met een rondetafeldiscussie met Pekka Pessonen (COPA-COGECA), Birthe Steenberg (AVEC), Fabrizio Fabbri (Euro Coop), Jørgen Nyberg Larsen (EUWEP en EEPTA), Olga Kikou (CIWF) en Maya Cygańska (Eurogroup); gemodereerd door Frédéric Vincent, van DG SANTE. Verschillende standpunten werden gedeeld vanuit verschillende perspectieven. Onderwerpen als etikettering van eieren, milieuduurzaamheid en de economische situatie in Europa waren de belangrijkste punten van het debat. Het evenement werd afgesloten met een netwerklunch.

Download het persbericht