Adviesgroep

Stakeholders Adviesgroep

Parallel aan de deskstudie, willen we contact houden met de Stakeholders Adviesgroep en met individuele stakeholders om relevante informatie met betrekking tot de huidige stand van zaken te verkrijgen. We zullen hun inzichten op de huidige ontwikkelingen in de Europese leghennenindustrie bediscussiëren alsook deze met betrekking tot de belangrijkste dierenwelzijnsrisico’s en mogelijkheden om deze risico’s te verkleinen (beste praktijken).

Deze groep van relevante stakeholders met een geschikte ervaringsmix in zowel opfok als legproductiesystemen, en dit zowel in scharrel, uitloop en biologische systemen is op dit moment de adviesgroep aan het samenstellen, die bestaat uit:

Nieuwsbrief

Do you want to receive information about the project activities?

Inschrijven