Rada Doradcza

Rada Doradcza Zainteresowanych Stron

Równolegle ze zbiorem informacji, w ramach projektu będziemy współpracować z Radą Doradczą Zainteresowanych Stron w celu uzyskania istotnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji. Omówimy ich poglądy na temat aktualnego rozwoju sytuacji w unijnym sektorze produkcji jaj kurzych, jak również głównych zagrożeń dla ich dobrostanu i możliwości zmniejszenia tych zagrożeń („najlepsze praktyki”).

Grupa zainteresowanych stron łącząca doświadczenia w zakresie hodowli i prowadzenia ferm kur niosek produkujących jaja w systemów ściółkowych, wolnowybiegowych i ekologicznych tworzy radę doradczą, w skład której wchodzą:

Newsletter

Do you want to receive information about the project activities?

Zapisz się