O Projekcie

O PROJEKCIE

W celu wsparcia produkcji jaj w systemach bezklatkowych i poprawy dobrostanu zwierząt, konsorcjum składające się z 7 partnerów opracuje zestaw „najlepszych praktyk” dla bezklatkowych systemów produkcji jaj, w ramach pilotażowego projektu Komisji Europejskiej oraz DG SANTE. Wypracowane rozwiązania będą stanowić praktyczne wsparcie dla producentów jaj, tak aby zachęcić ich do przejścia z systemów klatkowych na systemy bezklatkowe. Projekt ma charakter pilotażowy i rozpoczął się w maju 2021 roku, natomiast zakończy się w maju 2023 roku.

CELE

Przygotowanie i zapewnienie praktycznego wsparcia producentom jaj, tak aby zachęcić ich do przejścia z systemów klatkowych na systemy bezklatkowe. Dotyczy to zarówno odchowu kur niosek, jak i utrzymania kur niosek w okresie produkcyjnym.

Zapewnienie szerokiego rozpowszechnienia informacji zebranych w ramach projektu, poprzez opracowanie materiałów dydaktycznych.

Zorganizowanie spotkań popularyzatorskich skierowanych do producentów w państwach członkowskich o wysokim odsetku systemów klatkowych w celu zwiększenia zastosowania systemów utrzymania bezklatkowego

Projekt składa się z 5 zadań.

Zadanie 1: Przedstawienie planu pracy i metodyk

Zadanie 2: Zbieranie i ocena informacji naukowych, technicznych i praktycznych

Zadanie 3: Opracowanie zestawu „najlepszych praktyk”

Zadanie 4: Konsultacje z zainteresowanymi stronami i finalizacja Najlepszych praktyk

Zadanie 5: Opracowanie i wdrożenie strategii

Struktura procentowego udziału systemów bezklatkowych

Wykres ten przedstawia sytuację w zakresie udziału systemów bezklatkowych dla kur niosek w krajach partnerskich, którymi są: Holandia i Dania, odpwoiedzialnych również za pozyskanie informacji z Niemiec, Francji i Austrii. Dane o lokalnej sytuacji krajów docelowych projektu (z niskim % systemów bezklatkowych) są zbierane przez Hiszpanię (która zbiera również informacje z Portugalii), Belgię i Polskę. Uwzględnione zostaną informacje dotyczące wskaźników dobrostanu zwierząt oraz sytuacji rolnictwa ekologicznego. Wszystkie informacje zostaną przedyskutowane z zainteresowanymi stronami z obu grup państw: o wysokim i niskim udziale bezklatkowej produkcji jaj. Ma to za zadanie doprowadzić do stworzenia zestawu „najlepszych praktyk” dla krajów docelowych.

Ponadto, poniższy wykres podsumowuje strategię przyjętą w naszym projekcie. Plan działania zostanie stworzony na podstawie informacji z krajów, w których wysoki % ptaków jest już utrzymywany w systemach bezklatkowych (kolor niebieski). Ponadto, informacje dotyczące sytuacji lokalnej oraz możliwości i wyzwań związanych z przejściem na systemy bezklatkowe są zbierane w krajach docelowych, w których obecnie jest niski odsetek systemów bezklatkowych (pomarańczowy). Informacje te zostaną wykorzystane do sformułowania zestawu „najlepszych praktyk” (kolor zielony), które są zgodne z obydwoma źródłami informacji. Najlepsze praktyki zostaną opracowane w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, a na koniec zostaną rozpowszechnione w krajach o niskim odsetku systemów bezklatkowych. W ramach projektu przewidziano także międzynarodowe spotkanie branżowe w Brukseli.

Systemy utrzymania kur niosek w okresie odchowu i nieśności oraz ich zależności

Na tym schemacie przedstawiono wszystkie kategorie systemów utrzymania kur niosek zarówno w okresie odchowu jak i w okresie nieśności. Celem jest zredukowanie/wycofanie kategorii oznaczonych kolorem pomarańczowym i zastąpienie ich kategoriami oznaczonymi kolorem niebieskim. Zielone strzałki wskazują powiązania pomiędzy rodzajem utrzymania kur niosek w okresie odchowu i w okresie nieśności, strzałki przerywane występują rzadziej, a pomarańczowa linia przerywana jest niepożądana. Najlepsze Praktyki dla kur skupiają się wyłącznie na systemach bezklatkowych.

Newsletter

Do you want to receive information about the project activities?

Zapisz się