Pilot-project ter ondersteuning van de transitie naar kooi-vrije houderijsystemen voor leghennen in Europa

Op 21 mei 2021 is het project “Best practices for alternative egg production systems” (‘Best Practice Hens’) gestart. Dit project beoogt kennis te verzamelen over de ‘best practices’ voor de houderij van opfok-leghennen en leghennen in kooi-vrije houderijsystemen (scharrel, uitloop en biologisch) en de transitie naar kooi-vrije houderij van leghennen in Europa te ondersteunen.

‘Best Practice Hens’ is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en een looptijd heeft van 2 jaar, eindigend in mei 2023. Het consortium, geselecteerd via een Tender-procedure, bestaat uit 7 partners en 2 subcontractors, die in totaal 5 landen vertegenwoordigen: Universiteit Utrecht (leider; NL), Wageningen University & Research (NL), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO, BE), Aarhus University (DK), Neiker (ES), the Institute of Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (PL) en ECOVALIA (ES). AviVet (NL) en Kipdip (PL) zijn als subcontractors betrokken.

In het eerste jaar van het project zullen er ‘best practices’ ontwikkeld worden voor de houderij van opfok-leghennen en leghennen in kooi-vrije houderijsystemen. Om hiervoor informatie te verzamelen zullen er 4 case-studies uitgewerkt worden in landen waar reeds een hoog percentage van de hennen in kooi-vrije systemen gehouden wordt (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken). Ook zal informatie verzameld worden uit 4 doellanden, die nog in transitie zijn naar een kooi-vrije houderij (België, Spanje, Portugal en Polen), zodat de ‘best practices’ aan hun lokale situaties aangepast kunnen worden. Naast management en huisvesting zal speciale aandacht besteed worden aan het monitoren van het dierenwelzijn, economie en duurzaamheidsaspecten. De transitie naar kooi-vrije houderij moet leiden tot een verbetering van dierenwelzijn, bedrijfsinkomen en algehele duurzaamheid.

In het tweede jaar van het project zullen de ‘best practices’ en een routekaart naar een succesvolle transitie gepresenteerd worden in de 4 doellanden (België, Spanje, Portugal en Polen) en op een grote, internationale producenten-bijeenkomst in Brussel. Gedurende het project zal rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden in de doellanden, die de transitie naar kooi-vrij bevorderen of juist tegenwerken.

Stakeholders vanuit de pluimveesector, Europese boeren organisaties en NGO’s zullen vanaf het begin bij het project betrokken worden. Ze zullen vertegenwoordigd zijn in de Stakeholders Adviescommissie, om hun inbreng voor de ‘best practices’ te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de te geven adviezen relevant zijn en de transitie naar kooi-vrije systemen zullen ondersteunen. Deze commissie zal samengesteld worden uit de volgende organisaties: EUWEP, COPA-COGECA, Eurogroup for Animals, Federation of Veterinarians of Europe, EFSA, Lohmann Tierzucht, ERPA and Vencomatic.

Met ‘Best Practice Hens’, beoogt het project team bij te dragen aan een duurzame transitie naar een kooi-vrije houderij van leghennen in Europa.

Voor meer information kun u de project-website www.bestpracticehens.eu raadplegen en de social media kanalen: Facebook, Twitter en LinkedIn.

Contact informatie:
Projectleider: Prof. T. Bas Rodenburg (t.b.rodenburg@uu.nl)
Verantwoordelijke voor communicatie: Angela Morell Pérez (ecovalia.international@ecovalia.org)