Projekt pilotażowy wspierający przejście na bezklatkowe systemy utrzymania kur niosek w Unii Europejskiej.

21 maja 2021 r. rozpoczął się projekt „Najlepsze praktyki dla alternatywnych systemów produkcji jaj” („Best Practice Hens”). Projekt ten ma na celu zebranie wiedzy na temat najlepszych praktyk dotyczących hodowli kur niosek w systemach bezklatkowych (w budynkach zamkniętych, z dostępem do wybiegów zewnętrznych i w systemie ekologicznym) oraz wsparcie przejścia na bezklatkowe systemy utrzymania kur niosek w Unii Europejskiej.

„Best Practice Hens” to projekt finansowany przez Unię Europejską, trwający 2 lata i kończący się w maju 2023 r. Konsorcjum, które wygrało finansowanie na wykonanie projektu w drodze przetargu składa się z 7 partnerów i 2 podwykonawców reprezentujących łącznie 5 krajów: Uniwersytet w Utrechcie (lider; Holandia), Wageningen University & Research (Holandia), Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and FoodILVO (ILVO, Belgia), Aarhus University (Dania), Neiker (Hiszpania), Instytut Genetyki i Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk (Polska) i Ecovalia (Hiszpania). Jako podwykonawcy zaangażowani są AviVet (Holandia) i KIPDiP (Polska).

W pierwszym roku projektu zostaną opracowane zalecenia opisujące najlepsze praktyki w utrzymaniu kur niosek w systemach bezklatkowych. Najpierw przeprowadzone zostaną 4 badania przypadków (case studies) krajów, w których wysoki odsetek ptaków jest już utrzymywany w systemach bezklatkowych (Holandia, Niemcy, Francja i Dania). Zostaną również zebrane informacje na temat sytuacji w czterech krajach docelowych, które nadal znajdują się w okresie przejściowym (Belgia, Hiszpania, Portugalia i Polska), tak aby dostosować zalecenia najlepszych praktyk produkcyjnych do ich lokalnych warunków. Oprócz aspektów zarządzania i utrzymania stad kur niosek, szczególny nacisk zostanie położony na monitorowanie dobrostanu zwierząt oraz aspekty ekonomiczne i zrównoważonego rozwoju. Przejście na systemy bezklatkowe powinno prowadzić do poprawy dobrostanu zwierząt, wyniki ekonomiczne producentów i osiągnięcia zrównoważenia w produkcji jaj.

W drugim roku projektu najlepsze praktyki i „mapa” do pomyślnej transformacji zostaną zaprezentowane w czterech krajach docelowych (Hiszpania, Polska, Portugalia i Belgia) oraz na dużym, międzynarodowym spotkaniu producentów jaj w Brukseli. Podczas projektu brane będą pod uwagę specyficzne okoliczności produkcji jaj istniejące w krajach docelowych, które mogą wspierać lub utrudniać przejście na bezklatkowo systemy utrzymania kur nieśnych. Zainteresowane strony z przemysłu produkcji jaj, europejskie organizacje producentów i organizacje pozarządowe będą zaangażowane w projekt od samego początku jego trwania. Będą one reprezentowane przez Radę Doradczą Interesariuszy, aby móc mieć swój wkład w przygotowanie zaleceń najlepszych praktyk i upewnić się, że udzielone porady są odpowiednie i wspierają przejście na utrzymanie kur niosek w systemach bezklatkowych. W skład tej Rady Doradczej następujące organizacje:EUWEP, COPA-COGECA, Eurogroup for Animals, Federation of Veterinarians of Europe, EFSA, Lohmann Tierzucht, ERPA and Vencomatic.

Praca Zespołu projektu Best Practice Hens ma na celu przyczynienie się do zrównoważonego przejścia na bezklatkowy chów kur niosek w Europie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu www.bestpracticehens.eu i jego kanały w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter and LinkedIn.

Informacje kontaktowe:
Kierownik projektu: Prof. T. Bas Rodenburg (t.b.rodenburg@uu.nl)
Odpowiedzialna za komunikację: Angela Morell Pérez (ecovalia.international@ecovalia.org)