Tweede persbericht:Best Practice Hens brengt een verzameling “Praktische Samenvattingen” uit rond de beste praktijken in kooivrije houderijsystemen

Het Best Practice Hens project wil legpluimveehouders helpen bij de overgang naar niet-kooi systemen (scharrelsystemen, vrije uitloop en biologisch) door praktische richtlijnen te voorzien rond de beste praktijken voor poeljen en leghennen. Het project beoogt daarbij rekening te houden met de behoeften en realiteit van boeren. Het richt zich specifiek – maar niet alleen – op de situatie in Polen, Spanje, Portugal en België (doellanden) om waardevolle en gerichte informatie te verstrekken. Best Practice Hens brengt Europese experts uit de academische wereld, onderzoeksinstituten, een non-profitorganisatie en een in pluimvee gespecialiseerd veterinair bedrijf samen om de krachten te bundelen met als doel het welzijn van poeljen en leghennen te verbeteren bij de overstap naar niet-kooi systemen.

De eiersector is van groot belang voor de voedselproductie in de EU. In de EU zijn we zelfvoorzienend in de productie en consumptie van eieren. Er zijn echter grote verschillen in huisvestingssystemen voor leghennen tussen de EU-landen. De dieren worden ofwel gehouden in verrijkte kooien ofwel in niet-kooi huisvestingssystemen, zoals scharrel-, vrije-uitloop- en biologische systemen. Ongeveer de helft van de totale eierproductie in de EU is afkomstig uit verrijkte kooien, 33% uit scharrelsystemen, 12% uit vrije uitloop en 6% uit biologische systemen. In de top 10 van eierproducenten in Europa vallen Duitsland en Nederland op als landen met het hoogste percentage niet-kooi systemen. Echter, van de landen met de hoogste eierproductie hebben Polen, Spanje, Portugal en België nog steeds een relatief hoog percentage kippen dat in verrijkte kooien wordt gehouden.

Het project lanceerde een verzameling “Praktische Samenvattingen (Practice Abstracts, PA)” rond het houden en managen van poeljen en legkippen om een hoog welzijn te garanderen, voornamelijk tijdens de overgang naar eierproductiesystemen met een hoger welzijn. Deze PA’s zijn momenteel beschikbaar in het Engels en zullen binnenkort worden vertaald naar het Spaans, Portugees, Nederlands, Pools, Duits en Frans. Ze zijn opgesteld in 2 pagina’s om de praktijkgerichte kennis makkelijk beschikbaar te maken. Het doel is om de overgang naar niet-kooi systemen binnen de EU te ondersteunen door voorbeelden van beste praktijken en oplossingen te tonen voor de belangrijkste aanwezige problemen in de eierproductie. De Beste Praktijken die in deze PA’s worden verzameld, zijn relevant voor alle partijen: eierproducenten en -industrieën, vertegenwoordigers van boeren- en adviseursverenigingen, maar ook beleidsmakers en dierenwelzijnsorganisaties.

Het overdragen van tot nu toe verzamelde, gevalideerde en toegepaste kennis aan eierproducenten rond de diverse huisvestingssystemen helpt producenten beslissen over een mogelijke overstap naar niet-kooi systemen. Daarom zal Best Practice Hens de komende maanden informatie-bijeenkomsten organiseren voor eierproducenten en -adviseurs in België, Spanje, Polen en Portugal. Als u een eierproducent of -adviseur in deze landen bent, wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de nationale informatie-bijeenkomsten. Bij deze evenementen zullen de niet-kooi systemen goed bestudeerd worden. Dit moet boeren helpen om betere keuzes te maken n.a.v. ontwikkelingen en veranderingen in de markt, economische aspecten, milieuvraagstukken en het waarborgen van een hoog niveau van dierenwelzijn. Aansluitend op deze nationale informatie-bijeenkomsten, zal in 2023 een slotevenement georganiseerd worden in Brussel. Deze evenementen zijn bedoeld om de eierindustrie in heel Europa (en daarbuiten) te helpen aan de marktvraag te voldoen door praktische ondersteuning te bieden aan boeren.

Bij het Best Practice Hens project zijn de Universiteit Utrecht (coördinator), Wageningen University & Research (NL), het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (BE), Aarhus University (DK), Neiker, Ecovalia (ES) en het Instituut van Genetica en Biotechnologie van de Poolse Academie van Wetenschappen (PL) betrokken. Bovendien participeren FairPoultry (NL) en Kipdip (PL) als onderaannemers. Het Best Practice Hens project bevindt zich momenteel in de middenfase, aangezien het 2 jaar duurt en eindigt in mei 2023.

Hou contact! Binnenkort zullen we meer materiaal hebben om in andere talen te delen en zullen we de data van de evenementen delen.

Praktische Samenvattingen (Practice Abstracts, PA): www.bestpracticehens.eu/materials/

www.bestpracticehens.eu