Komunikat prasowy: Projekt Best Practice Hens udostępnia zbiór praktycznych abstraktów, w których zostały opisane najlepsze praktyki stosowane w systemach bezklatkowych

Projekt Best Practice Hens pomaga producentom jaj w przejściu na systemy bezklatkowe (systemy wewnętrzne, a także systemy na wolnym wybiegu lub systemy ekologiczne) poprzez praktyczne wskazówki dotyczące najlepszych praktyk dla kur niosek. Projekt ma na celu uwzględnienie potrzeb i realiów producentów. Skupia się on w szczególności – ale nie tylko – na sytuacji w Polsce, Hiszpanii, Portugalii i Belgii (kraje docelowe), aby dostarczyć wartościowych i ukierunkowanych informacji. Best Practice Hens projekt łączy europejskich ekspertów ze środowisk akademickich, instytutów badawczych, organizacji non-profit oraz lekarzy weterynarii specjalizujących się w leczeniu drobiu, aby połączyć siły w celu poprawy dobrostanu kur niosek poprzez przejście na systemy bezklatkowe.

Sektor jaj ma ogromne znaczenie w produkcji żywności w UE. W UE jesteśmy samowystarczalni pod względem produkcji i konsumpcji jaj. Istnieją jednak duże różnice w systemach utrzymania kur niosek w poszczególnych krajach UE. Zwierzęta są utrzymane w klatkach wzbogaconych albo w systemach bezklatkowych, w tym w systemach halowych, na wolnym wybiegu i ekologicznych. Około połowa całkowitej produkcji jaj w UE pochodzi z klatek wzbogaconych, 33% z systemów bezklatkowych, 12% z systemów wolnowybiegowych i 6% z systemów ekologicznych. Wśród 10 największych producentów jaj w Europie, Niemcy i Holandia wyróżniają się jako kraje z najwyższym procentem systemów bezklatkowych. Jednak wśród krajów produkujących jaja, Polska, Hiszpania, Portugalia i Belgia nadal mają stosunkowo wysoki procent kur utrzymanych w klatkach wzbogaconych.

Projekt zapoczątkował zbiór Praktycznych Abstraktów (PA) na temat utrzymywania i zarządzania kurami nioskami w celu zapewnienia wysokiego dobrostanu głównie podczas przechodzenia na alternatywne systemy produkcji jaj. Streszczenia są obecnie dostępne w języku angielskim i wkrótce zostaną przetłumaczone na język hiszpański, portugalski, holenderski, polski, niemiecki i francuski. Mają one strukturę 2 stron, aby wiedza zorientowana na praktykę była łatwo dostępna. Celem jest wsparcie przejścia na systemy bezklatkowe w UE, poprzez pokazanie przykładów najlepszych praktyk i rozwiązań głównych problemów w produkcji jaj. Najlepsze Praktyki zebrane w różnych PA będą istotne dla wszystkich stron: producentów jaj i przemysłu, przedstawicieli stowarzyszeń rolników i doradców, ale także decydentów i organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt.

Ponadto, przekazywanie wiedzy zebranej, zweryfikowanej i zastosowanej do tej pory u producentów jaj na temat różnych systemów utrzymania pomoże producentom podjąć decyzję o ewentualnym przejściu na systemy bezklatkowe. Dlatego też Best Practice Hens zorganizuje w najbliższych miesiącach warsztaty tematyczne upowszechniające zdobytą wiedzę. Warsztaty odbędą się w: Belgii, Hiszpanii, Polsce i Portugalii. Jeśli jesteś producentem jaj lub doradcą w tych krajach, zapraszamy Cię do udziału w krajowych warsztatach upowszechniających. Podczas tych spotkań będziemy mieli okazję przyjrzeć się systemom bezklatkowym i ich zaletom. Powinno to pomóc rolnikom w dokonywaniu lepszych wyborów dotyczących rozwoju i zmian na rynku, aspektów ekonomicznych, kwestii środowiskowych oraz zapewnienia wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt. Po krajowych wydarzeniach w 2023 roku w Brukseli zostanie zorganizowane wydarzenie końcowe. Wydarzenia te mają na celu pomóc branży producentów jaj w całej Europie (i nie tylko) w spełnieniu wymagań rynku poprzez zapewnienie praktycznego wsparcia dla rolników.

W projekcie Best Practice Hens uczestniczą: Utrecht University (koordynator), Wageningen University & Research (NL), Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (BE), Aarhus University (DK), Neiker, Ecovalia (ES) oraz Instytut Genetyki i Biotechnologii PAN (PL). Ponadto FairPoultry (NL) i Kipdip (PL) uczestniczą jako podwykonawcy. Projekt Best Practice Hens jest obecnie w środkowej fazie realizacji, gdyż będzie trwał przez 2 lata, kończąc się w maju 2023 roku.

Bądźcie na bieżąco! Wkrótce będziemy mieli więcej materiałów do udostępnienia w innych językach i ogłosimy daty wydarzeń.

Praktycznych Abstraktów (angielskim): www.bestpracticehens.eu/materials/

www.bestpracticehens.eu